Skip to content

ZAKAŽI TERMIN

Realizuj svoje aktivonisti i projekte! Omladinska mreža Novi Sad (Youth Hub Novi Sad) je coworking prostor opremljen tako da ispuni sve zahteve mladih i njihove potrebe za razvojem i samoaktualizacijom.

PRIJAVI SE

Prijavu je potrebno poslati najkasnije 3 dana pre dana realizacije aktivnosti.


Neophodno je poštovanje naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije u kojoj je, između ostalog, naređena upotreba zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima, i održavanje fizičke distance od najmanje 1,5m, uz odgovarajuće mere lične zaštite.

Da biste se prijavili za korišćenje Youth Hub-a potrebno je da pratite sledeće uputstvo:

1.Proverite slobodne termine u kalendaru iznad

2.Preuzmite prijavni formular ovde:

3.Popunite formular i sačuvajte ga na svoj računar

4.Pošaljite nam popunjen formular na mejl adresu: youthhubns@gmail.com

Upcoming Events